0850 255 77 77
Üye Ol
Giriş

Dünyanın En Farklı 5 Kültürü

Düşünüldüğü zaman bugüne kadar birçok toplum dünya üzerinde var olmuş ve yok olmuştur. Bu kültürler arasından bazıları çok zayıf oldukları için bazıları da çok yabani oldukları için kaybolmuşlardır. Yapılan araştırmalara göre bugün hala dünya üzerinde rastlanmamış farklı kültürler bulunmaktadır. Bu yazımızda sizin için dünyanın en farklı 5 kültürünü sıraladık.

Masailer

Afrika’da geniş bir coğrafyada yaşantı sürmektedirler. Afrika halklarıyla ortak olarak atletik halk olan, dil olarak da  diğer Afrika ülkeleriyle benzerlik göstermektedirler. Bu kabileyi diğer birçok kültürden ayıran özelliği kulaklarına ve dudaklarına taktıkları tabaklardır. Bu halk ırk özellikleri olarak vücutlarını aşırı esnetebilmektedirler.

Öyle ki bazı durumlarda devasa yüzeylerdeki maddelerin takıldığı da gözlemlenmiştir. Tarihte rekorlar kitabına giren ilk millet de yine Masailerdir. Bu halk kıtlık ve kuraklıkla karşı karşıya kaldığı için bu gün yok denecek kadar azdırlar.


Rabariler

Rabariler tarih açısından incelendiğinde birçok sürgünle karşılaştıklarına rastlanıyor. Öncelikle bu halk Hindistan’da varlığını sürdürmektedir ve bu coğrafyaya İran’dan seyahat etmiştir. Din olarak güneşe ve aya inanmaktadırlar. Daha çok göçebe bir yaşam seçtikleri için gelişim evreleri tamamlanmamıştır. İnanışlarına göre aydan dünyaya gönderilmişlerdir bu yüzden onlar gerçek vatanlarını “Ay” olarak kabul etmektedirler.

Bu dünyanın gerçek olmadığını ve öldükleri zaman ay yüzeyinde cennet bahçelerinde olacaklarını düşünmektedirler. Rabariler Orta Asya ve Pers diyarlarının en köklü topluluğudur.


Korowailer

Oldukça kapalı bir millet olarak bilinmektedirler. Daha çok etrafı kapalı ve yüksekteki evlerinde 7-8 kişilik aileler olarak yaşamaktadırlar. Bu halk dünya üzerinde yaşayan son yamyam ırk olarak da bilinmektedir.

Genelde kabileler halinde yaşayan bu halk daha çok muz ve kurtçukları yemektedir. Fakat bu kabile içi çok aşırı kıtlık hallerinde yamyamlıkta görülmüştür. Bu halkın tarihi 1970 yılına kadar karanlıktır. Öyle ki cadılıklarla suçladıkları kimseleri yiyerek cezalandırmaktadırlar.

Son yapılan nüfus sayımına göre bu halkın sayısı oldukça azalmıştır. Yaklaşık iki bin kadar kişi  bugün hala hayatını sürdürmektedir.


Nenetler

Bu halk Afrika haricinde yaşayan ve çiğ et tüketen ender halklardan biridir. Daha çok Sibirya civarlarında yaşayan bu halk, geyik sürüleriyle hem beslenme ihtiyaçlarını hem de maddi ihtiyaçlarını görmektedirler.

Bu halk -65 dereceye kadar düşen Sibirya havzasında yaşamalarını sürdürmektedirler. Dışarıdan bakıldığında kültürlerinden dolayı yabani gibi gözlemlenselerde oldukça dost canlısı ve samimilerdir.

Tahmini olarak kavimler göçü zamanında orta Asya’dan göç etmiş bir halk olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu halkın kültürleri Türkiye kültürü ile çok benzemektedir. Örgü kazak ve patiklerinde Türk motiflerine sıkça rastlanmaktadır.


Sentinel Kabilesi

Bu kabile şüphesiz dünyada en çok izole kabul edilen kabile olarak bilinmektedir. Öyle ki bu kabilenin bozulmaması için Hindistan devleti özel kanunlar çıkarmıştır. Devletten ve hükümetten izinsiz kimse bu kabileye yaklaşamamaktadır.

Bu kabilenin yaşamını araştırmak için birçok İngiliz ve Hintli ırk bilimci devreye girmiştir. Fakat yaşantılarına dair pek bir bilgiye rastlanılmamıştır. Geçmişte bu kabileden çok fazla insan köle olarak batılı devletler tarafından sömürülmüştür. Bu nedenle günümüzde birçok insana karşı çok saldırgan yaklaşmaktadırlar.

Kabilenin yaşamında yenilikler çok çok yavaş ilerlemektedir. Bilgisayar ve araba benzeri birçok şeyi bilmiyorlar. Fakat silah ve tüfeklerden haberleri bulunmaktadır. Bugün hala o topraklarda 1800’lerden kalma silahlar bulunmaktadır. Bu silahların himaye görevi ve bulundurduğu şahıs kabile lideridir.

Adada oluşabilecek kıtlık benzeri durumlar için her yıl Hindistan devleti bir miktar malzemeyi kıyılarına bırakmaktadır.

Uçuşlar yükleniyor...