Fallout hayranlarının uzun bir süredir heyecanla beklediği Fallout dizisi nihayet sekiz bölümden oluşan ilk sezonu ile seyircilerle buluştu.

IMDb üzerinde 8,7 / 10 puana imza atan yapım henüz birinci haftanın sonunda en popüler diziler listesinin de ilk sırasına oturmayı başardı.

Bu rehberimizde Fallout evrenine yabancı olanlar ya da uzun bir süre önce ara verenler için Fallout izlemeden önce bilinmesi gerekenleri derledik.

Fallout İzlemeden Önce Bilinmesi Gerekenler Neler?

Fallout evreninin kurgusal başlangıcı 23 Ekim 2077 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında azalan doğal kaynak rekabeti sonucunda patlak veren ve Great War yani Büyük Savaş olarak da bilinen termonükleer savaşa dayanır.

Yalnızca iki saat süren Büyük Savaş sırasında her iki ülke de birbirlerine sahip oldukları tüm nükleer silahlar ile saldırmıştır.

Fallout İzlemeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Bu savaşın doğrudan ve dolaylı pek çok sonucu olmuştur. Örneğin savaşın yıkıcı etkileri dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmış, nükleer silah kullanımının sonucunda ortaya çıkan radyasyon ve küresel iklim bozulması da doğrudan hedef alınmasalar bile diğer karalardaki insan yaşamını etkilemiştir.

Sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri ve açık bir şekilde betimlenmese de tahmin edildiği kadarıyla dünyanın geri kalan bölümü çorak bir araziye dönüşmüş ve hükümet sistemleri çökmüştür.

Fallout Tarihçesi

  • 2077 – Bombalama (Great War)
  • 2102 – Fallout 76
  • 2161 – Fallout 1
  • 2197 – Fallout Tactics
  • 2241 – Fallout 2
  • 2277 – Fallout 3
  • 2281 – Fallout: New Vegas
  • 2287 – Fallout 4
  • 2296 – Fallout (Dizi)

Fallout dizisi bu büyük yıkımdan 219 yıl sonra, Büyük Savaş’ın etkilerinin hala anlamlı bir şekilde gözlemlenebildiği 2296 tarihinde geçmektedir.

Fallout İzlemeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Her bir Fallout oyunu farklı karakterlere, sığınaklara ve dönemlere ışık tuttuğundan ve oyunlar arasında birbirini takip eden doğrudan bir olay örgüsü bulunmadığından dizi de serinin herhangi bir oyunundan direkt olarak alıntılanmamıştır.

Bunun yerine, 2077 tarihindeki bombalamanın 2296 tarihindeki sonuçlarını Vault 33 sınırlarında yetişmiş farklı bir karakter üzerinden ele alan kendi nispeten özgün hikayesini içerir ancak dizi ile oyunlar arasında fark edilebilir referanslar ve nüanslar vardır.

Vault Nedir?

Vault, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun belirli bir bölümünü nükleer savaşlardan korumak için tasarlanan, yer altına gömülü güçlendirilmiş hayatta kalma sığınaklarıdır.

Vault-Tec Corporation tarafından geliştirilen bu sığınaklardan yalnızca 122 tane vardır ve her biri kendi numarası ile adlandırılır. (Örn; Vault 33)

Vault Nedir?

Vault ile ilgili ilk geliştirmeler Avrupa – Orta Doğu Savaşı, Yeni Veba ve Birleşmiş Milletler’in çöküşünün ardından halk arasında ortaya çıkan panik havasına istinaden, 2050’lerin ilk dönemlerinde başladı.

Bu sistem bir nükleer savaş ya da salgın sırasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanları koruyacak barınaklar yaratmayı amaçlıyordu.

İnşaat tekniklerindeki gelişmeler, bu devasa sığınakların hızlı bir şekilde inşa edilmesine imkan tanıyordu ancak tek bir Vault’u bile inşa etmenin maliyeti oldukça fazlaydı. Örneğin Vault 13 için planlanan bütçe $400.000.000.000 iken nihai maliyet $645.000.000.000 olmuştu. Bu ise 23 Ekim 2077 tarihine dek üretilen toplam Vault sayısını kısıtlamıştı.

Ancak Vault’lar, ön tarafta halka anlatılanın aksine insanlığı olası bir felaketten koruma amacı ile değil, esasen toplumun farklı koşullara nasıl tepki verebileceklerini anlamak için bilimsel çalışmalar yapma amacı ile kurulmuştu çünkü gelecekte yeni gezegenleri kolonileştirmek için bir uzay gemisi ile dünyanın dışına çıkabilecek olan çok nesilli toplulukların bu farklı senaryolar karşısında nasıl tepki verebilecekleri belirsizdi.

Araştırma, bu gezegenlerin şartlarını yeniden canlandırmak yerine yerleşim projeksiyonları açısından mümkün olan en kötü senaryo olan küresel bir termonükleer savaşı baz alıyordu ancak bu bilgi Enclave haricinde yalnızca seçili üst düzey Vault-Tec çalışanları ile paylaşıldı ve Vault’tan sığınak alanlar da dahil olmak üzere halkın bundan haberi yoktu.

Bu nedenle tüm Vault’lar Enclave’in araştırmasına veri sunacak şekilde özel olarak tasarlanmıştı.

Vault’ların bazıları aşağı yukarı olması gerektiği gibi çalışacak şekilde planlanmıştı. Bunlar Control Vault olarak adlandırıldı ancak nihai durumda 122 Vault’tan yalnızca 17’si Control Vault olarak tasarlanmıştı.

Geri kalan 105 Vault ise insanların bu Vault için tasarlanan senaryolara nasıl tepki vereceklerini görmek için sinir bozucudan öldürücü olanlara kadar çeşitli senaryolar içeriyordu.

Örneğin bazı Vault’lar kademeli radyasyona maruz kalmanın etkilerini incelemek için kapısı doğru bir şekilde kapanmayacak şekilde tasarlanmıştı. Burada kalanlar daha sonrasında “Ghoul” yani “Hortlak” oldular.

Bazıları sığınakta kalanlar için yeteri kadar gıda maddesi üretemeyecek gıda sentezleyicilere sahipti. Bazıları aşırı kalabalık olacak şekilde, olması gereken sayının (1.000) iki katı (2.000) kadar kişi ile donatılmıştı.

Bazılarında 1.000 kişiden yalnızca 1’i kadın ya da 1.000 kişiden yalnızca 1’i erkekti. Bazılarında katılımcıların tamamı 15 yaşının altındaydı. Bazıları ise olması gerekenden erken ya da geç açılan ana kapılara sahipti.

Bu benzersiz koşulların her biri az önce sözünü ettiğimiz amaçlara odaklanan bir uzay gemisini inşa ederken gereken, mürettebatın nasıl hayatta tutulacağı ve sistem için ideal sürdürülebilirliğin nasıl olacağı benzeri hayati verileri Enclave’e sunacaktı.

Öyle ki görünüşte bir Control Vault olan Vault 13 bile Vault-Tec teknolojilerinin teorik kullanım ömrü ile ilgili veriler sağlayacaktı.

23 Ekim 2077 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında patlak veren Büyük Savaş sırasında Vault-Tec’in hava saldırı sirenleri çaldı ancak pek çok kişi bunun muhtemelen hatalı bir alarm olduğunu düşünerek sığınaklara gitmedi.

Diğerleri, Vault’lara alındı ve sistematik deneyler başlamış oldu. Control Vault’lar çoğu zaman amaçlandığı gibi çalıştı ve nüfuslarını korudu ancak diğerleri o kadar şanslı değildi.

23 Ekim 2077 tarihini takip eden onlarca yıl içinde Vault’ların önemli bir kısmı başarısız oldu.

Vault 8 sakinleri 2091 yılında Enclave tarafından yürütülen planın bir parçası olarak her şeyin yolunda olduğuna yönelik bir sinyal aldıktan sonra dışarı çıkarak Vault City’i kurdular.

Vault 12 sakinleri kademeli olarak ışınıma maruz kaldıktan sonra Ghoul (Hortlak) haline geldiler ve Nekropolis şehrini kurdular.

Vault 15 sakinleri farklı etnik ve dini kökenlerden büyük bir grubun bir arada yaşamaya zorlandığı bir deneyin ardından bölündüler ve geri kalanlar Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti’nin ilk başkenti olan Shady Sands’i kurdular.

Fallout Evreni

Fallout evreni gelecekteki bir tarihte geçmesine karşın 1950’lerden ilham alan, büyük ölçüde retro görünüme sahip ve retrofütüristik bir cyberpunk türevi olan atompunk tarzına sahiptir.

Fallout Dizisi Karakterleri

Fallout dizisinin ana karakterlerinden birisi olan Lucy MacLean, bir Vault 33 sakinidir. Lucy, hayatının tümünü sığınakta geçirmiştir ve okudukları ya da kendisine öğretilenler haricinde dış dünya hakkında hiçbir şey bilmemektedir.

Fallout Dizisi Karakterleri

Babası Hank, Vault 33’ün denetmenidir. Norm adında bir erkek kardeşi ve Chet adında sevgili olduğu bir kuzeni vardır. Vault 33’te kuzenler arası yakın ilişkilere izin verilirken evlilikler onaylanmamaktadır.

Fallout dizisinin bir diğer ana karakteri olan The Ghoul, Büyük Savaş’tan önce Cooper Howard adını kullanan ünlü bir sinema sanatçısıdır.

Fallout Dizisi Karakterleri

The Ghoul, Büyük Savaş sırasında maruz kaldığı ışınım nedeni ile hortlak haline gelmiş ve vücudunda meydana gelen biyolojik ve kimyasal değişimler nedeni ile yüzlerce yıl boyunca yaşamaya devam etmiştir.

Fallout dizisinin son ana karakteri olan Maximus, küçükken bir Çelik Kardeşlik üyesi tarafından kurtarılan bir Çelik Kardeşlik üyesidir.

Fallout Dizisi Karakterleri

Maximus dış dünyada büyümüştür ve Çelik Kardeşlik tarafından kurtarılmadan önce New California Cumhuriyeti’nde yaşamıştır.

Fallout Evreni Karakterleri

Fallout evreninde bulunan diğer önemli canlı ve birlik türleri arasında Ghoul, Süper Mutant, Çelik Kardeşliği ve Enclave vardır.

Hortlaklar (Ghoul), ışınım sonrası mutasyona uğramış olan insanlar ve hayvanlardır. İnsan Ghoul’lar zaman zaman nekrotik post-insanlar olarak da adlandırılır. Bazıları benliklerini korumayı başarırken bazıları delirmiş ve vahşileşmiştir.

Işınım, Ghoul’ların derilerini tahrip ettiğinden onlara zombi benzeri bir görünüm kazandırmıştır ancak tam anlamı ile zombi olduklarını söylemek mümkün değildir.

Süper Mutantlar (Super Mutant), Zorunlu Evrimsel Virüs II ile yaratılan insan türüdür. Bunlar, insanlardan farklı olarak farklı bir ten rengine, daha fazla kas kütlesine, daha büyük vücuda, ışınım bağışıklığına ve kimi zaman daha yüksek ancak genellikle daha düşük zeka seviyesine sahiptir.

Çelik Kardeşliği (Brotherhood of Steel), ileri teknoloji kullanımını koruma ve düzenleme hedefi güden ve kökenleri eski Amerika Birleşik Devletleri ordusuna uzanan paramiliter bir düzendir.

Bu hedefe sahip olmalarının nedeni, insanlığın kendini yok edebilecek araçları kullanma konusunda yeterince güvenilir olmadığına inanmalarıdır.

Çelik Kardeşliği hem Fallout oyunlarında hem de Fallout dizisinde yer alan ve evren için önem arz eden, kuvvetli bir birliktir.

The Enclave, Çin’e karşı giderek daha belirgin hale gelen savaş ihtimali ile birlikte eski Amerikan hükümetine sızmak ve iktidarı ele geçirmek için çaba veren karanlık ve oldukça zengin bir gruptur. Bu zaman zaman eski Amerika’nın “derin devleti” olarak da tanımlanabilir.

Enclave’in imza attığı kötülükler hemen her Fallout oyununda bulunabilir ve dizide de buna çok sayıda referans bulunmaktadır.

Fallout Dizisi Nereden İzlenir?

Fallout dizisinin sekiz bölümden oluşan ilk sezonu Amazon Prime Video üzerinden Türkçe altyazı seçeneği ile izlenebilir durumdadır.

Enucuzu.com üzerinden Fallout evrenindeki Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti’ne bilet almak hala mümkün olmasa da gerçek dünyadaki dilediğiniz herhangi bir nokta için tek tıkla onlarca farklı uçak biletini ve otobüs biletini karşılaştırabilir, en ucuz bileti satın alarak seyahat ederken tasarruf edebilirsiniz.

Enucuzu.com

Enucuzu.com ile en ucuz uçak ve otobüs bileti kampanyalarını takip edin, bir sonraki seyahatinizi şimdiden planmaya başlayın!

Uçak Bileti

İstanbul Uçak Bileti
Ankara Uçak Bileti
İzmir Uçak Bileti
Antalya Uçak Bileti
Adana Uçak Bileti
Gaziantep Uçak Bileti

Kurumsal

Hakkımızda
Çerez Politikası
KVKK
Kariyer
Duyurular
Aydınlatma Metni

Destek

0850 255 7777
[email protected]
Hafta İçi 09:00 – 18:00

Türsab Sertifikası

Ucuza Seyahat 
TURSAB 10179


enucuzu.com ©2023 – Tüm Hakları Saklıdır